Go to mobile solution: www.mobil.edams.no (www.toimittaja.edams.no)

Velkommen til EDAMS®
- et registrert varemerke for Netenance AS

Hva er EDAMS?

Et 100% internettbasert FDV-system,
hvor fokus er lagt på drift og vedlikehold.

Systemet er fleksibelt og kan tilpasses
den enkelte lisensinnehavers behov.
Eksempelvis tekniske produkter og
installasjoner som krever dokumenterbar
regelmessig oppfølging.

Antall brukere er "ubegrenset".

Velg land / Select country :

Norway  

Denmark  

Sweden  

Finland  


Hvordan logge inn / How to?